<

108WebDesign.com By Freelance..

ออกแบบเว็บไซต์ โปรแกรม MobileApp

Get Started

108WebDesign.com รับพัฒนา เว็บไซต์ โปรแกรม ด้วยทีมงานมืออาชีพ ทั้งในรูปแบบ ฟรีแลนซ์และ บริษัท

พัฒนาเว็บไซต์

Mobile Application

Robot

พัฒนาโปรแกรม

พัฒนา ดูแล LineOfficial

ขั้นตอนการทำงานของเรา

เรามีตารางการทำงานที่ชัดเจน เพื่อพัฒนาให้รวดเร็วและตรงตามเป้าหมายของผู้ใช้งานมากที่สุด เรามีตารางการทำงานที่ชัดเจน เพื่อพัฒนาให้รวดเร็วและตรงตามเป้าหมายของผู้ใช้งานมากที่สุด เรามีตารางการทำงานที่ชัดเจน เรามีตารางการทำงานที่ชัดเจน

01

เก็บความต้องการ

สามารถเข้าเก็บรายละเอียดความต้องการ เพื่อพัฒนาได้อย่างรวดเร็วและสรุปเอกสาร และสัญญาในการพัฒนาระบบ ระยะเวลาและงบประมาณ

02

ออกแบบ

ออกแบบรูปแบบเว็บไซต์ โดยออกแบบตามความต้องการของลูกค้า หรือถ้าลูกค้าต้องการความรวดเร็วเราก็มี Template ให้เลือกมากมาย ใช้เวลาประมาณ 15 วัน

03

พัฒนาระบบ

ระยะเวลาในการพัฒนา ขึ้นอยู่กับความยากง่ายของการพัฒนา โดยส่วนมากจะใช้เวลาพัฒนาประมาณ 60 วัน

04

ทดสอบก่อนใช้งาน

หลังจากพัฒนาเรียบร้อยแล้ว จะมีการทดสอบการใช้งานระบบ เพื่อนำจุดผิดพลาดมาแก้ไข และปรับให้ตรงกับความต้องการของลูกค้ามากที่สุด 15 วัน

05

ติดตั้งและนำไปใช้งาน

หลังจากผ่านการตรวจสอบและทดสอบการใช้งานอย่างดีแล้ว สามารถนำระบบที่พัฒนาเปิดใช้งานได้ภายใน 1 วัน

06

ดูแลบำรุงรักษาระบบ

การดูแลระบบำรุงรักษา เว็บไซต์ 90 วัน โปรแกรม 180 วัน โดยยึดจากวันที่ส่งมอบ

ระยะเวลา / งบประมาณค่าใช้จ่าย

ระยะเวลาในการพัฒนาขึ้นอยู่กับความยากง่ายของแต่ละงาน โดยพื้นฐานเวลาที่พัฒนาอยู่ประมาณ 3 เดือน โดยจะรับงาน 2 โปรเจคต่อ 3 เดือน


1. เว็บไซต์ WordPress

เว็บทุกเว็บที่สร้างนั้น จะมีระบบจัดการข้อมูลเพื่อสามารถแก้ไขเพิ่มเติมได้เองในอนาคต
งบประมาณ 4 หมื่นบาท


2. เว็บไซต์ SME ,ร้านค้า, เว็บนำเสนอข้อมูล

เว็บทุกเว็บที่สร้างนั้น จะมีระบบจัดการข้อมูลเพื่อสามารถแก้ไขเพิ่มเติมได้เองในอนาคต
งบประมาณ 4 – 8 หมื่นบาท


3. เว็บไซต์หน่วยงาน Enterprise

เว็บทุกเว็บที่สร้างนั้น จะมีระบบจัดการข้อมูลเพื่อสามารถแก้ไขเพิ่มเติมได้เองในอนาคต
เริ่มต้นที่ 1 แสนบาท

4. ดูแลเว็บไซต์

เว็บทุกเว็บที่สร้างนั้น จะมีระบบจัดการข้อมูลเพื่อสามารถแก้ไขเพิ่มเติมได้เองในอนาคต
งบประมาณตามราคาตกลงพัฒนาโปรแกรม

รูปแบบการพัฒนาเว็บไซต์จะไม่สามารถกำหนดราคาที่ตายตัวได้ ต้องมีการลงพื้นที่เก็บข้อมูล และกำหนดราคาพัฒนาโปรแกรม
งบประมาณตามราคาตกลงพัฒนา Mobile Application

รูปแบบการพัฒนาเว็บไซต์จะไม่สามารถกำหนดราคาที่ตายตัวได้ ต้องมีการลงพื้นที่เก็บข้อมูล และกำหนดราคาพัฒนาโปรแกรม
งบประมาณตามราคาตกลง1. พัฒนา Line Official

รูปแบบการพัฒนาเว็บไซต์จะไม่สามารถกำหนดราคาที่ตายตัวได้ ต้องมีการลงพื้นที่เก็บข้อมูล และกำหนดราคาพัฒนาโปรแกรม
งบประมาณ 2,000 บาท


2.พัฒนา ดูแล Line Official

รูปแบบการพัฒนาเว็บไซต์จะไม่สามารถกำหนดราคาที่ตายตัวได้ ต้องมีการลงพื้นที่เก็บข้อมูล และกำหนดราคาพัฒนาโปรแกรม
งบประมาณเริ่มต้น 2,000 บาท/เดือน


3.พัฒนา Line ChatBot

รูปแบบการพัฒนาเว็บไซต์จะไม่สามารถกำหนดราคาที่ตายตัวได้ ต้องมีการลงพื้นที่เก็บข้อมูล และกำหนดราคาพัฒนาโปรแกรม
งบประมาณเริ่มต้น 10,000 บาท1. หุ่นยนต์ Temi

รูปแบบการพัฒนาเว็บไซต์จะไม่สามารถกำหนดราคาที่ตายตัวได้ ต้องมีการลงพื้นที่เก็บข้อมูล และกำหนดราคาพัฒนาโปรแกรม
โปรดสอบถามราคาอีกครั้ง


2. อุปกรณ์เสริมหุ่นยนต์ Temi

ถาดบรรทุกอาหาร / ใส่ของ ติดหุ่นยต์
งบประมาณ 5,000 บาท/ชิ้น


ผลงานของเรา

มากกว่า 10 ปี ในเส้นทางนักพัฒนา มีผลงานต่างๆมากมาย ทั้ง พัฒนาเว็บไซต์ พัฒนาโปรแกรม MobileApp ดูแลบำรุงรักษาเว็บไซต์ ระบบ Line Offical

  • All
  • เว็บไซต์
  • โปรแกรม
  • Mobile Application
  • LineOfficial
  • Robot

กองบริหารการสาธารณสุข

ร่วมกับบริษัท ดีซายน์ฟรายเดย์ จำกัด

สำนักสารนิเทศ

ร่วมกับบริษัท ดีซายน์ฟรายเดย์ จำกัด

โปรแกรม Onestopliver

App คลังข้อมูลอาหารปลอดภัย

ร่วมกับบริษัท ดีซายน์ฟรายเดย์ จำกัด

App กองบริหารการสาธารณสุข

ร่วมกับบริษัท ดีซายน์ฟรายเดย์ จำกัด

หุ่นยต์ Temi

ร่วมกับบริษัท ดีซายน์ฟรายเดย์ จำกัด

สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลราชวิถี

มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี

เว็บไซต์ประชุมวิชาการ Laparoscopic Colorectal Conference รพ.ราชวิถี

โปรแกรมบริหารจัดการภายใน

ร่วมกับบริษัท ดีซายน์ฟรายเดย์ จำกัด

แบบฟอร์มรายงานการเรี่ยไร

ร่วมกับบริษัท ดีซายน์ฟรายเดย์ จำกัด

บริษัท บริหารจัดการไม้ยางพาราระยอง จํากัด

กองบริหารการสาธารณสุข

ร่วมกับบริษัท ดีซายน์ฟรายเดย์ จำกัด

กองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ร่วมกับบริษัท ดีซายน์ฟรายเดย์ จำกัด

คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล(Intranet)

ร่วมกับบริษัท SystemS

ชมรมวิสัญญีพยาบาลแห่งประเทศไทย

ชมรมศัลยแพทย์ลำไส้ใหญ่และทวารหนัก (ประเทศไทย)

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้านความปลอดภัยของอาหาร

ร่วมกับบริษัท ดีซายน์ฟรายเดย์ จำกัด

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้านเวชภัณฑ์

ร่วมกับบริษัท ดีซายน์ฟรายเดย์ จำกัด

ศูนย์บริการส่งออกแบบเบ็ดเสร็จ (OSEC)

ร่วมกับบริษัท SystemS

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.)

ร่วมกับบริษัท ดีซายน์ฟรายเดย์ จำกัด

ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

ร่วมกับบริษัท ดีซายน์ฟรายเดย์ จำกัด

สำนักงานบริหารโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท (สบพช.)

ร่วมกับบริษัท ดีซายน์ฟรายเดย์ จำกัด

Location:

99/47 หมู่บ้านศิริชัย หมู่ 9 ซอยรามอินทรา14 ถนนรามอินทรา แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10230

Line:

108webdesign